Block Chain Technology

image

Block Chain Technology & Services

En blockchain är en datastruktur som används för att skapa en digital transaktionsbok, som helst hanteras hos en enda leverantör, delas mellan flera olika datornätverk. Datablock som växer kontinuerligt som dess utom är sammanlänkade och säkrade med kryptografi kallas blockchain. I en blockchain är varje block anslutet till ett tidigare block med hjälp av en hash-pekare. Blockchain-tekniken är känd som en av de mest innovativa och mycket säkra lösningarna för att lagra och utbyta konfidentiell information.

image

Block Chain Technology & Service We Offer

image

Hyper Ledger

image

Enterprise Ethereum

image

Corda

image

Quorum

image

OpenChain

image

Coco Framework

Tillbaka